Khi làm việc với Excel bạn có thể làm việc với một hoặc nhiều Sheet. Đôi khi làm việc với nhiều Sheet khiến bạn bị quên hoặc tốn nhiều thao tác để tìm kiếm Sheet cần làm, nhưng bạn lại không muốn xóa những Sheet khác đi. Excel hỗ trợ cho bạn công cụ để ẩn Sheet giúp bạn giải quyết vấn đề của mình một cách dễ dàng, bạn chỉ cần ẩn Sheet đi, khi nào cần sử dụng thì bạn lại làm hiện Sheet đó.

Để ẩn một Sheet trong Excel, đầu tiên bạn click vào thẻ File.

Tiếp theo trên màn hình, bạn click chuột chọn Options ở khung bên trái.

Options

Trên màn hình xuất hiện hộp thoại Excel Options, bạn click vào chọn Advanced ở mục danh sách bên trái.

Click advanced

Kéo chuột xuống chọn Display options for this workbook (Hiển thị các tùy chọn cho bảng tính này) và bỏ dấu tích ở phần Show sheet tab (Hiển thị các tab Sheet).

Show sheet tab

Click OK để đồng ý lưu thay đổi vào đóng cửa sổ hộp thoại Excel Options.

Click OK

Ngoài ra bạn có thể ẩn các mục khác trong Excel như cột, dòng, hàng, công thức….