Sử dụng Microsoft Word tạo File PDF đẹp như sách in

Dùng Microsoft Word, định dạng văn bản, tạo trang bìa cho sách, tạo Mục lục tự động, căn lề cho file pdf.

Sử dụng Microsoft Word, thiết lập Header, tiêu đề khác nhau cho mỗi chương sách.

Tải tài liệu Luyện thi MOS: https://goo.gl/2NCtjM

Website: https://office.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/413626145699766/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZicp4OI4MzXoG9kwEQ1R1Q

Xem trên Youtube: Sử dụng Microsoft Word tạo File PDF đẹp như sách in