Luyện thi MOS | Bài 04: Sử dụng tính năng Save trên Word, tạo File PDF và Website từ Word

Lưu file Word cho Word 2003

Lưu file Word như một Website

Lưu file Word thành File PDF

Nhiệm vụ thực hành 1.5

• Các tập tin thực hành cho các nhiệm vụ được đặt trong thư mục Word/Objective1. Lưu kết quả của nhiệm vụ trong cùng một thư mục.

– Mở tài liệu Saving1, và lưu nó với tên MyCompatibility trong một định dạng để người dùng của Word 2003 có thể làm việc. Đóng tài liệu MyCompatibility và sau đó mở nó trong chế độ tương thích và lưu ý những thay đổi trong tài liệu.

– Mở tài liệu Saving2, và lưu trang 3 như là một tập tin PDF được đặt tên MyPDF, đảm bảo rằng các tiêu đề tài liệu được đánh dấu trong tập tin MyPDF.

– Mở tài liệu Saving3, và lưu nó như là một tập tin trang web duy nhất có tên MyWebpage được tối ưu cho màn hình hiển thị ở độ phân giải 1024 × 768.

– Sau đó hiển thị các tập tin MyWebpage trong Windows Internet Explorer

Nhiệm vụ thực hành 1.6

• Các tập tin thực hành cho các nhiệm vụ được đặt trong thư mục Word/Objective1. Lưu kết quả của nhiệm vụ trong cùng một thư mục.

– Kích đúp vào mẫu (template) tài liệu ExecutiveResume để mở một tài liệu mới dựa trên mẫu. Trong tài liệu mới, hiển thị tab Developer trên ribbon. Sau đó lưu tài liệu dưới tên mới là MyResume.

– Đính kèm theo mẫu tài liệu UrbanResume vào tài liệu MyResume và đảm bảo rằng các kiểu tài liệu được cập nhật mẫu mới. Sau đó, lưu ý sự khác biệt.

Tải tài liệu Luyện thi MOS: https://goo.gl/2NCtjM

Website: https://office.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/413626145699766/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZicp4OI4MzXoG9kwEQ1R1Q

Xem trên Youtube: Luyện thi MOS | Bài 04: Sử dụng tính năng Save trên Word, tạo File PDF và Website từ Word